REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1386 
(13) Z

(21) s 2019 0030
(22) 01.03.2019

(41) 
(45)  30.11.2019
(47)  30.06.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  01.03.2024
(51) 
Int. Cl: A23L 33/00 (2016.01)
A61K 9/14 (2006.01)
A61K 36/21 (2006.01)
A61K 36/483 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MEREUŢĂ Ion, MD; STRUTINSCHII Tudor, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Adaos alimentar biologic activ
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.03.250 €2019.03.01 - 2020.03.01
22020.03.250 €2020.03.01 - 2021.03.01
32020.03.250 €2021.03.01 - 2022.03.01
42020.03.250 €2022.03.01 - 2023.03.01
52020.03.250 €2023.03.01 - 2024.03.01
A fost valabil pînă la 2024.03.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10414, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova