REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1460 
(13) Z

(21) s 2019 0037
(22) 26.03.2019

(41)  30.09.2020
(45)  31.10.2020
(47)  31.05.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  26.03.2024
(51) 
Int. Cl: A61D 19/02 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/147 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23K 20/163 (2016.01)
A61K 35/748 (2015.01)
A61P 15/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DARIE Grigore, MD; ROTARI Doina, MD; MAŞNER Oleg, MD; BRADU Nina, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de stimulare a spermatogenezei la berbeci în extrasezon
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.09.300 €2019.03.26 - 2020.03.26
22020.09.300 €2020.03.26 - 2021.03.26
32020.09.300 €2021.03.26 - 2022.03.26
42020.09.300 €2022.03.26 - 2023.03.26
52020.09.300 €2023.03.26 - 2024.03.26
A fost valabil pînă la 2024.03.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei14462, 2023.11.15
Publicat BOPI nr.12.2023
Date iniţialeINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova