REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1382 
(13) Z

(21) s 2019 0048
(22) 24.04.2019

(41) 
(45)  31.10.2019
(47)  31.07.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  24.04.2024
(51) 
Int. Cl: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/12 (2006.01)
C07C 53/10 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07C 59/105 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.06.170 €2019.04.24 - 2020.04.24
22020.06.170 €2020.04.24 - 2021.04.24
32020.06.170 €2021.04.24 - 2022.04.24
42020.06.170 €2022.04.24 - 2023.04.24
52020.06.170 €2023.04.24 - 2024.04.24
Valabil pînă la 2024.04.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8224, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova