REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1427 
(13) Z

(21) s 2019 0051
(22) 22.05.2019

(41) 
(45)  31.03.2020
(47)  31.12.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.05.2024
(51) 
Int. Cl: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 53/124 (2006.01)
C07C 211/05 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; CERNÎŞEVA Natalia, MD; COVALI Alexandr, MD; BACA Svetlana, MD; KRAVŢOV Victor, MD; STATI Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.09.150 €2019.05.22 - 2020.05.22
22020.09.150 €2020.05.22 - 2021.05.22
32020.09.150 €2021.05.22 - 2022.05.22
42020.09.150 €2022.05.22 - 2023.05.22
52020.09.150 €2023.05.22 - 2024.05.22
A fost valabil pînă la 2024.05.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8258, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova