REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1389 
(13) Z

(21) s 2019 0068
(22) 04.07.2019

(41) 
(45)  30.11.2019
(47)  30.06.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  04.07.2024
(51) 
Int. Cl: A61B 5/145 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ALSALIEM Tatiana, MD; DONOS Ala, MD; TAGADIUC Olga, MD; REVENCO Ninel, MD; SPÎNU Constantin, MD; ILIEV Albina-Mihaela, MD;
Reprezentant:   COŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic diferenţial al infecţiei rotavirale în baza acidozei metabolice la sugari  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.09.270 €2019.07.04 - 2020.07.04
22019.09.270 €2020.07.04 - 2021.07.04
32019.09.270 €2021.07.04 - 2022.07.04
42019.09.270 €2022.07.04 - 2023.07.04
52019.09.270 €2023.07.04 - 2024.07.04
Valabil pînă la 2024.07.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: