REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1455 
(13) Z

(21) s 2019 0075
(22) 15.07.2019

(41) 
(45)  30.09.2020
(47)  30.04.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.07.2024
(51) 
Int. Cl: A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/37 (2016.01)
A23K 10/38 (2016.01)
A23K 20/174 (2016.01)
A23K 20/20 (2016.01)
C12R 1/465 (2016.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
Inventator(i):  CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54) Titlul:   Nutreţ combinat granulat pentru iepurii de casă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.070 €2019.07.15 - 2020.07.15
22020.10.070 €2020.07.15 - 2021.07.15
32020.10.070 €2021.07.15 - 2022.07.15
42020.10.070 €2022.07.15 - 2023.07.15
52020.10.070 €2023.07.15 - 2024.07.15
Valabil pînă la 2024.07.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei1137, 2020.02.03
Date iniţialeCARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD
Date finaleCARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, MD