REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1434 
(13) Z

(21) s 2019 0086
(22) 31.07.2019

(41) 
(45)  31.05.2020
(47)  28.02.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  31.07.2025
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
Titular(i):   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; MIRON Aliona, MD; SPÎNU Igor, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; DONOS Ala, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de identificare a markerului anti-HTLV-1/2 în serul sangvin uman  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.03.260 €2019.07.31 - 2020.07.31
22020.03.260 €2020.07.31 - 2021.07.31
32020.03.260 €2021.07.31 - 2022.07.31
42020.03.260 €2022.07.31 - 2023.07.31
52020.03.260 €2023.07.31 - 2024.07.31
62020.03.265 €2024.07.31 - 2025.07.31
Valabil pînă la 2025.07.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: