REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1441 
(13) Z

(21) s 2019 0089
(22) 06.08.2019

(41) 
(45)  31.05.2020
(47)  28.02.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  06.08.2024
(51) 
Int. Cl: H03K 4/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
Inventator(i):  SUVOROV Alexandr, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54) Titlul:   Generator de semnale periodice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.05.260 €2019.08.06 - 2020.08.06
22020.05.260 €2020.08.06 - 2021.08.06
32020.06.260 €2021.08.06 - 2022.08.06
42020.05.260 €2022.08.06 - 2023.08.06
52020.05.260 €2023.08.06 - 2024.08.06
Valabil pînă la 2024.08.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: