REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1544 
(13) Z

(21) s 2019 0098
(22) 16.09.2019

(41)  31.03.2021
(45)  30.06.2021
(47)  31.01.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  16.09.2024
(51) 
Int. Cl: F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CIUPERCĂ Rodion, MD; RABEI Ivan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbine eoliene cu ax vertical  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.05.200 €2019.09.16 - 2020.09.16
22021.05.200 €2020.09.16 - 2021.09.16
32021.05.2015 €2021.09.16 - 2022.09.16
42021.05.200 €2022.09.16 - 2023.09.16
52021.05.200 €2023.09.16 - 2024.09.16
Valabil pînă la 2024.09.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: