REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1462 
(13) Z

(21) s 2019 0103
(22) 23.09.2019

(41) 
(45)  31.10.2020
(47)  31.05.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.09.2024
(51) 
Int. Cl: E04C 5/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
Inventator(i):  COLESNIC Igor, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54) Titlul:   Arm ătură pentru piloni din beton armat ai liniilor electrice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.08.130 €2019.09.23 - 2020.09.23
22020.08.130 €2020.09.23 - 2021.09.23
32020.08.130 €2021.09.23 - 2022.09.23
42020.08.130 €2022.09.23 - 2023.09.23
52020.08.130 €2023.09.23 - 2024.09.23
Valabil pînă la 2024.09.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: