REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1425 
(13) Z

(21) s 2019 0107
(22) 15.10.2019

(41) 
(45)  31.03.2020
(47)  31.12.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.10.2024
(51) 
Int. Cl: A61K 35/16 (2015.01)
A61L 24/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ANGHELICI Gheorghe, MD; PANICI Ion, MD; PISARENCO Sergiu, MD; CRUDU Oleg, MD; SAVIN Oleg, MD; ZUGRAV Tatiana, MD; LUPU Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de hemostază endoscopică a hemoragiilor variceale cirogene  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.02.070 €2019.10.15 - 2020.10.15
22020.02.070 €2020.10.15 - 2021.10.15
32020.02.070 €2021.10.15 - 2022.10.15
42020.02.070 €2022.10.15 - 2023.10.15
52020.02.070 €2023.10.15 - 2024.10.15
Valabil pînă la 2024.10.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: