REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1476 
(13) Z

(21) s 2019 0114
(22) 15.11.2019

(41) 
(45)  31.12.2020
(47)  31.07.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.11.2024
(51) 
Int. Cl: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; ODAINÂI Valeriu, MD; GUŢU Marin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină eoliană
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.11.020 €2019.11.15 - 2020.11.15
22020.11.020 €2020.11.15 - 2021.11.15
32020.11.020 €2021.11.15 - 2022.11.15
42020.11.020 €2022.11.15 - 2023.11.15
52020.11.020 €2023.11.15 - 2024.11.15
Valabil pînă la 2024.11.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: