REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1453 
(13) Z

(21) s 2019 0133
(22) 23.12.2019

(41) 
(45)  31.08.2020
(47)  31.03.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.12.2024
(51) 
Int. Cl: C09B 61/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SAVCENCO Alexandra, MD; BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; IVANOVA Raisa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a coloranţilor din petale de Şofrănel (Carthamus tinctorius L.)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.02.220 €2019.12.23 - 2020.12.23
22021.02.100 €2020.12.23 - 2021.12.23
32021.02.220 €2021.12.23 - 2022.12.23
42021.02.220 €2022.12.23 - 2023.12.23
52021.02.220 €2023.12.23 - 2024.12.23
Valabil pînă la 2024.12.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: