REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1548 
(13) Z

(21) s 2019 0138
(22) 27.12.2019

(41) 
(45)  31.07.2021
(47)  28.02.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  27.12.2024
(51) 
Int. Cl: A23N 1/00 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PAPCENCO Andrei, MD; BOLOGA Mircea, MD; POPOVA Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru electroplasmoliza materiei prime vegetale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.07.300 €2019.12.27 - 2020.12.27
22021.07.300 €2020.12.27 - 2021.12.27
32021.07.300 €2021.12.27 - 2022.12.27
42021.07.300 €2022.12.27 - 2023.12.27
52021.07.300 €2023.12.27 - 2024.12.27
Valabil pînă la 2024.12.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8225, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova