REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1520 
(13) Z

(21) s 2020 0001
(22) 23.01.2020

(41) 
(45)  30.04.2021
(47)  30.11.2021
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  23.01.2023
(51) 
Int. Cl: G01N 27/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
Inventator(i):  ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; ŢIULEANU Dumitru, MD; CIOBANU Marina, MD; MONAICO Eduard, MD; AFANASIEV Andrei, MD;
(54) Titlul:   Senzor de gaze toxice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.05.2015 €2020.01.23 - 2021.01.23
22021.05.2015 €2021.01.23 - 2022.01.23
32021.05.2015 €2022.01.23 - 2023.01.23
A fost valabil pînă la 2023.01.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.10.31 BOPI nr.10.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: