REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1535 
(13) Z

(21) s 2020 0004
(22) 30.01.2020

(41) 
(45)  31.05.2021
(47)  31.12.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  30.01.2025
(51) 
Int. Cl: F02B 23/06 (2006.01)
F02F 3/24 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Grup bielă-manivelă al motorului cu ardere internă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.10.270 €2020.01.30 - 2021.01.30
22021.10.270 €2021.01.30 - 2022.01.30
32021.10.270 €2022.01.30 - 2023.01.30
42021.10.270 €2023.01.30 - 2024.01.30
52021.10.270 €2024.01.30 - 2025.01.30
Valabil pînă la 2025.01.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: