REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1451 
(13) Z

(21) s 2020 0007
(22) 05.02.2020

(41) 
(45)  31.08.2020
(47)  31.03.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  05.02.2025
(51) 
Int. Cl: A23G 9/04 (2006.01)
A23G 9/42 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  POPESCU Liliana, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; COJOCARI Daniela, MD; BALAN Greta, MD; BULGARU Viorica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a îngheţatei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.07.140 €2020.02.05 - 2021.02.05
22020.07.140 €2021.02.05 - 2022.02.05
32020.07.140 €2022.02.05 - 2023.02.05
42020.07.140 €2023.02.05 - 2024.02.05
52020.07.140 €2024.02.05 - 2025.02.05
Valabil pînă la 2025.02.05
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: