REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1519 
(13) Z

(21) s 2020 0021
(22) 06.03.2020

(41) 
(45)  30.04.2021
(47)  30.11.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  06.03.2025
(51) 
Int. Cl: F03D 3/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu, MD; RABEI Ivan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină eoliană cu ax vertical
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.01.190 €2020.03.06 - 2021.03.06
22021.01.190 €2021.03.06 - 2022.03.06
32021.01.190 €2022.03.06 - 2023.03.06
42021.01.190 €2023.03.06 - 2024.03.06
52021.01.190 €2024.03.06 - 2025.03.06
Valabil pînă la 2025.03.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: