REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1465 
(13) Z

(21) s 2020 0048
(22) 13.05.2020

(41) 
(45)  30.11.2020
(47)  30.06.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  13.05.2025
(51) 
Int. Cl: A61F 9/00 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, MD; GROPPA Liliana, MD; CUŞNIR Vitalie, MD; CUŞNIR Valeriu, MD; BOBESCU Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament medicamentos al inflamaţiilor oculare non-infecţioase  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.02.050 €2020.05.13 - 2021.05.13
22021.02.050 €2021.05.13 - 2022.05.13
32021.02.050 €2022.05.13 - 2023.05.13
42021.02.050 €2023.05.13 - 2024.05.13
52021.02.050 €2024.05.13 - 2025.05.13
Valabil pînă la 2025.05.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: