REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1475 
(13) Z

(21) s 2020 0051
(22) 21.05.2020

(41) 
(45)  31.12.2020
(47)  31.07.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  21.05.2025
(51) 
Int. Cl: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C01G 49/02 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SÎRBU Tamara, MD; TIMUŞ Ion, MD; GORINCIOI Viorina, MD; MOLDOVAN Cristina, MD; ŢURCAN Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   I.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Mediu pentru liofilizarea tulpinilor de fungi din genul Trichoderma
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.05.180 €2020.05.21 - 2021.05.21
22021.05.180 €2021.05.21 - 2022.05.21
32021.05.180 €2022.05.21 - 2023.05.21
42021.05.180 €2023.05.21 - 2024.05.21
52021.05.180 €2024.05.21 - 2025.05.21
Valabil pînă la 2025.05.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13338, 2023.10.19
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeI.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova