REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1472 
(13) Z

(21) s 2020 0060
(22) 09.06.2020

(41) 
(45)  31.12.2020
(47)  31.07.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  09.06.2025
(51) 
Int. Cl: A61B 5/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPRINCEAN Mariana, MD; HADJIU Svetlana, MD; CĂLCÎI Cornelia, MD; LUPUŞOR Nadejda, MD; BOZADJI Veaceslav, MD; REVENCO Ninel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al accidentului vascular cerebral ischemic la copii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.02.050 €2020.06.09 - 2021.06.09
22021.02.050 €2021.06.09 - 2022.06.09
32021.02.050 €2022.06.09 - 2023.06.09
42021.02.050 €2023.06.09 - 2024.06.09
52021.02.050 €2024.06.09 - 2025.06.09
Valabil pînă la 2025.06.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: