REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1553 
(13) Z

(21) s 2020 0067
(22) 22.06.2020

(41) 
(45)  31.07.2021
(47)  28.02.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.06.2025
(51) 
Int. Cl: F03D 1/00 (2006.01)
F03D 7/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu, MD; TOACĂ Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină eoliană cu ax orizontal cu control automat al puterii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.05.140 €2020.06.22 - 2021.06.22
22021.05.140 €2021.06.22 - 2022.06.22
32021.05.140 €2022.06.22 - 2023.06.22
42021.05.140 €2023.06.22 - 2024.06.22
52021.05.140 €2024.06.22 - 2025.06.22
Valabil pînă la 2025.06.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: