REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1507 
(13) Z

(21) s 2020 0078
(22) 17.07.2020

(41) 
(45)  28.02.2021
(47)  30.09.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  17.07.2025
(51) 
Int. Cl: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/10 (2006.01)
C23F 11/18 (2006.01)
C01G 45/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.07.300 €2020.07.17 - 2021.07.17
22021.07.300 €2021.07.17 - 2022.07.17
32021.07.300 €2022.07.17 - 2023.07.17
42021.07.300 €2023.07.17 - 2024.07.17
52021.07.300 €2024.07.17 - 2025.07.17
Valabil pînă la 2025.07.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8254, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova