REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1517 
(13) Z

(21) s 2020 0090
(22) 04.08.2020

(41) 
(45)  30.04.2021
(47)  30.11.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  04.08.2025
(51) 
Int. Cl: C12J 1/02 (2006.01)
A61K 36/52 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOIŞTEAN Alina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; GAINA Boris, MD; SIMINIUC Rodica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a oţetului din vin alb
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.10.120 €2020.08.04 - 2021.08.04
22021.10.120 €2021.08.04 - 2022.08.04
32021.10.120 €2022.08.04 - 2023.08.04
42021.10.120 €2023.08.04 - 2024.08.04
52021.10.120 €2024.08.04 - 2025.08.04
Valabil pînă la 2025.08.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: