REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1500 
(13) Z

(21) s 2020 0106
(22) 26.08.2020

(41) 
(45)  28.02.2021
(47)  30.09.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  26.08.2025
(51) 
Int. Cl: A23F 3/00 (2006.01)
A23F 3/34 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  FEDAŞ Vasile, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; BACIU Anatol, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie fitoterapeutică pentru obţinerea infuziei apoase cu efect antihipertensiv
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.04.290 €2020.08.26 - 2021.08.26
22021.04.290 €2021.08.26 - 2022.08.26
32021.04.290 €2022.08.26 - 2023.08.26
42021.04.290 €2023.08.26 - 2024.08.26
52021.04.290 €2024.08.26 - 2025.08.26
Valabil pînă la 2025.08.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10420, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova