REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1588 
(13) Z

(21) s 2020 0110
(22) 10.09.2020

(41) 
(45)  31.12.2021
(47)  31.07.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  10.09.2025
(51) 
Int. Cl: G01N 27/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAN Oleg, MD; ABABII Nicolai, MD; TROFIM Viorel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a senzorului de hidrogen stabil la umiditate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.12.080 €2020.09.10 - 2021.09.10
22021.12.080 €2021.09.10 - 2022.09.10
32021.12.080 €2022.09.10 - 2023.09.10
42021.12.080 €2023.09.10 - 2024.09.10
52021.12.080 €2024.09.10 - 2025.09.10
Valabil pînă la 2025.09.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: