REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1490 
(13) Z

(21) s 2020 0115
(22) 21.09.2020

(41) 
(45)  31.01.2021
(47)  31.08.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  21.09.2025
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/573 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BOTEZATU Adriana, MD; ISTRATE Viorel, MD; BARBA Doina, MD; ŢURCANU Gheorghe, MD; LUCA Ecaterina, MD; URSU Cătălina, MD; ZLATOVCENA Alla, MD; ANTONOVA Natalia, MD; BODRUG Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al stărilor precanceroase gastrice morfologic schimbate  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.02.050 €2020.09.21 - 2021.09.21
22021.02.050 €2021.09.21 - 2022.09.21
32021.02.050 €2022.09.21 - 2023.09.21
42021.02.050 €2023.09.21 - 2024.09.21
52021.02.050 €2024.09.21 - 2025.09.21
Valabil pînă la 2025.09.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: