REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1566 
(13) Z

(21) s 2020 0118
(22) 23.09.2020

(41) 
(45)  31.10.2021
(47)  31.05.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.09.2025
(51) 
Int. Cl: A23L 5/40 (2016.01)
A23L 25/00 (2016.01)
B04B 1/14 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; SANDU Iuliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de eliminare a compuşilor fenolici şi naftochinonelor din pieliţa miezului de nuci Juglans Regia L.  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.08.240 €2020.09.23 - 2021.09.23
22021.08.240 €2021.09.23 - 2022.09.23
32021.08.240 €2022.09.23 - 2023.09.23
42021.08.240 €2023.09.23 - 2024.09.23
52021.08.240 €2024.09.23 - 2025.09.23
Valabil pînă la 2025.09.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: