REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1554 
(13) Z

(21) s 2020 0121
(22) 29.09.2020

(41) 
(45)  31.08.2021
(47)  31.03.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  29.09.2025
(51) 
Int. Cl: A01M 5/00 (2006.01)
A01M 5/06 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 29/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GORBAN Victor, MD; CHICU Boris, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie zburătoare pentru atragerea şi capturarea insectelor dăunătoare  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.03.290 €2020.09.29 - 2021.09.29
22021.03.290 €2021.09.29 - 2022.09.29
32021.03.290 €2022.09.29 - 2023.09.29
42021.03.290 €2023.09.29 - 2024.09.29
52021.03.290 €2024.09.29 - 2025.09.29
Valabil pînă la 2025.09.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10434, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, blocul 1, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova