REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1563 
(13) Z

(21) s 2020 0129
(22) 12.10.2020

(41) 
(45)  30.09.2021
(47)  30.04.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  12.10.2025
(51) 
Int. Cl: A21D 8/00 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A21D 13/04 (2006.01)
A21D 13/047 (2018.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SIMINIUC Rodica, MD; ŢURCANU Dinu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Compoziţii şi procedeu de fabricare a cozonacului cu maia cu floră spontană
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.09.130 €2020.10.12 - 2021.10.12
22021.09.130 €2021.10.12 - 2022.10.12
32021.09.130 €2022.10.12 - 2023.10.12
42021.09.130 €2023.10.12 - 2024.10.12
52021.09.130 €2024.10.12 - 2025.10.12
Valabil pînă la 2025.10.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: