REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1558 
(13) Z

(21) s 2020 0142
(22) 11.11.2020

(41) 
(45)  31.08.2021
(47)  31.03.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  11.11.2025
(51) 
Int. Cl: A23N 12/08 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 17/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD; SANDU Andrei-Victor, RO; ŢURCANU Dinu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de  uscare a produselor granulate în strat suspendat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.06.210 €2020.11.11 - 2021.11.11
22021.06.210 €2021.11.11 - 2022.11.11
32021.06.210 €2022.11.11 - 2023.11.11
42021.06.210 €2023.11.11 - 2024.11.11
52021.06.210 €2024.11.11 - 2025.11.11
Valabil pînă la 2025.11.11
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: