REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1562 
(13) Z

(21) s 2020 0145
(22) 18.11.2020

(41) 
(45)  31.08.2021
(47)  31.03.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  18.11.2025
(51) 
Int. Cl: C12J 1/06 (2006.01)
C12J 1/10 (2006.01)
A23C 21/00 (2006.01)
C25B 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BOLOGA Mircea, MD; VUTCARIOVA Irina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a acidului acetic din zer fermentat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.07.300 €2020.11.18 - 2021.11.18
22021.07.300 €2021.11.18 - 2022.11.18
32021.07.300 €2022.11.18 - 2023.11.18
42021.07.300 €2023.11.18 - 2024.11.18
52021.07.300 €2024.11.18 - 2025.11.18
Valabil pînă la 2025.11.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8223, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova