REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1579 
(13) Z

(21) s 2021 0008
(22) 17.02.2021

(41) 
(45)  31.12.2021
(47)  31.07.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  17.02.2026
(51) 
Int. Cl: A23B 9/00 (2006.01)
A23B 9/04 (2006.01)
A23B 9/08 (2006.01)
F26B 17/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de uscare a seminţelor de struguri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.10.040 €2021.02.17 - 2022.02.17
22021.10.040 €2022.02.17 - 2023.02.17
32021.10.040 €2023.02.17 - 2024.02.17
42021.10.040 €2024.02.17 - 2025.02.17
52021.10.040 €2025.02.17 - 2026.02.17
Valabil pînă la 2026.02.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: