REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1602 
(13) Z

(21) s 2021 0024
(22) 31.03.2021

(41) 
(45)  31.03.2022
(47)  31.10.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  31.03.2026
(51) 
Int. Cl: A01M 1/02 (2006.01)
A01M 1/04 (2006.01)
A01M 1/10 (2006.01)
A01M 1/14 (2006.01)
A01M 5/00 (2006.01)
A01M 5/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GORBAN Victor, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; SAVRANSCHII Denis, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv multifuncţional pentru atragerea şi capturarea insectelor dăunătoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.07.110 €2021.03.31 - 2022.03.31
22022.07.110 €2022.03.31 - 2023.03.31
32022.07.110 €2023.03.31 - 2024.03.31
42022.07.110 €2024.03.31 - 2025.03.31
52022.07.110 €2025.03.31 - 2026.03.31
Valabil pînă la 2026.03.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10433, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova