REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1630 
(13) Z

(21) s 2021 0029
(22) 14.04.2021

(41) 
(45)  31.07.2022
(47)  28.02.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  14.04.2026
(51) 
Int. Cl: A23L 2/00 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
C12J 1/00 (2006.01)
C12J 1/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOIŞTEAN Alina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; REŞITCA Vladislav, MD; STURZA Rodica, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; CAPCANARI Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a băuturii nealcoolice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.09.020 €2021.04.14 - 2022.04.14
22022.09.020 €2022.04.14 - 2023.04.14
32022.09.020 €2023.04.14 - 2024.04.14
42022.09.020 €2024.04.14 - 2025.04.14
52022.09.020 €2025.04.14 - 2026.04.14
Valabil pînă la 2026.04.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: