REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1605 
(13) Z

(21) s 2021 0035
(22) 23.04.2021

(41) 
(45)  31.03.2022
(47)  31.10.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.04.2026
(51) 
Int. Cl: A21D 8/00 (2017.01)
A21D 8/06 (2017.01)
A21D 13/06 (2006.01)
A21D 13/22 (2017.01)
A21D 13/40 (2017.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SUHODOL Natalia, MD; COVALIOV Eugenia, MD; DESEATNICOVA Olga, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; REŞITCA Vladislav, MD; CAPCANARI Tatiana, MD; BOIŞTEAN Alina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a beţişoarelor acloride (fără sare)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.09.130 €2021.04.23 - 2022.04.23
22022.09.130 €2022.04.23 - 2023.04.23
32022.09.130 €2023.04.23 - 2024.04.23
42022.09.130 €2024.04.23 - 2025.04.23
52022.09.130 €2025.04.23 - 2026.04.23
Valabil pînă la 2026.04.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: