REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1596 
(13) Z

(21) s 2021 0036
(22) 27.04.2021

(41) 
(45)  28.02.2022
(47)  30.09.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  27.04.2026
(51) 
Int. Cl: A01C 1/06 (2006.01)
A01G 7/06 (2006.01)
A01N 47/28 (2006.01)
A01N 31/16 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a plantelor de cultură
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.03.290 €2021.04.27 - 2022.04.27
22021.03.290 €2022.04.27 - 2023.04.27
32021.03.290 €2023.04.27 - 2024.04.27
42021.03.295 €2024.04.27 - 2025.04.27
52021.03.290 €2025.04.27 - 2026.04.27
Valabil pînă la 2026.04.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10435, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova