REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1613 
(13) Z

(21) s 2021 0061
(22) 22.07.2021

(41) 
(45)  30.04.2022
(47)  30.11.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.07.2026
(51) 
Int. Cl: A61K 36/00 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61K 36/54 (2006.01)
A61K 36/9066 (2006.01)
A61K 36/9068 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; OJOVAN Vitalina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(54) Titlul:   Supliment alimentar fitoterapeutic cu activitate hipoglicemică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.09.140 €2021.07.22 - 2022.07.22
22022.09.140 €2022.07.22 - 2023.07.22
32022.09.140 €2023.07.22 - 2024.07.22
42022.09.140 €2024.07.22 - 2025.07.22
52022.09.140 €2025.07.22 - 2026.07.22
Valabil pînă la 2026.07.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10422, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova