REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1620 
(13) Z

(21) s 2021 0064
(22) 29.07.2021

(41) 
(45)  31.05.2022
(47)  31.12.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  29.07.2026
(51) 
Int. Cl: A23L 27/60 (2016.01)
A23L 23/00 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23D 9/02 (2016.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  POPOVICI Violina, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; PATRAŞ Antoanela, RO; DESEATNICOVA Olga, MD; STURZA Rodica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a sosului funcţional
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.11.070 €2021.07.29 - 2022.07.29
22022.11.070 €2022.07.29 - 2023.07.29
32022.11.070 €2023.07.29 - 2024.07.29
42022.11.070 €2024.07.29 - 2025.07.29
52022.11.070 €2025.07.29 - 2026.07.29
Valabil pînă la 2026.07.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: