REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1679 
(13) Z

(21) s 2021 0076
(22) 06.09.2021

(41) 
(45)  31.03.2023
(47)  31.10.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  06.09.2026
(51) 
Int. Cl: C12G 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BALANUŢĂ Anatol, MD; COVACI Ecaterina, MD; SCLIFOS Aliona, MD; SCUTARU Iurie, MD; ZGARDAN Dan, MD; PATRAŞ Antoanela, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12023.02.080 €2021.09.06 - 2022.09.06
22023.02.080 €2022.09.06 - 2023.09.06
32023.02.080 €2023.09.06 - 2024.09.06
42023.02.080 €2024.09.06 - 2025.09.06
52023.02.080 €2025.09.06 - 2026.09.06
Valabil pînă la 2026.09.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: