REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1608 
(13) Z

(21) s 2021 0083
(22) 30.09.2021

(41) 
(45)  31.03.2022
(47)  31.10.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  30.09.2026
(51) 
Int. Cl: A61C 19/00 (2006.01)
Titular(i):   IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BORDENIUC Gheorghe, MD; FALA Valeriu, MD; BÎZGAN Sergiu, MD; LACUSTA Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al disfuncţiilor muşchilor masticatori  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.12.240 €2021.09.30 - 2022.09.30
22021.12.240 €2022.09.30 - 2023.09.30
32021.12.240 €2023.09.30 - 2024.09.30
42021.12.240 €2024.09.30 - 2025.09.30
52021.12.240 €2025.09.30 - 2026.09.30
Valabil pînă la 2026.09.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: