REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1628 
(13) Z

(21) s 2021 0087
(22) 08.10.2021

(41) 
(45)  30.06.2022
(47)  31.01.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  08.10.2026
(51) 
Int. Cl: A61D 7/00 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61K 131/00 (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)
C07C 39/23 (2006.01)
C08F 8/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
Inventator(i):  MOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; PETCU Igor, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; EFTENIUC Iulia, MD; COJUŞNEANU Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al râiei auriculare la iepuri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.06.090 €2021.10.08 - 2022.10.08
22022.06.090 €2022.10.08 - 2023.10.08
32022.06.090 €2023.10.08 - 2024.10.08
42022.06.090 €2024.10.08 - 2025.10.08
52022.06.090 €2025.10.08 - 2026.10.08
Valabil pînă la 2026.10.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: