REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1649 
(13) Z

(21) s 2021 0103
(22) 08.12.2021

(41) 
(45)  30.11.2022
(47)  30.06.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  08.12.2026
(51) 
Int. Cl: A23L 13/00 (2016.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BULGARU Viorica, MD; POPESCU Liliana, MD; DUDUŞ Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de maturare prin uscare a cărnii de bovină
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.10.240 €2021.12.08 - 2022.12.08
22022.10.240 €2022.12.08 - 2023.12.08
32022.10.240 €2023.12.08 - 2024.12.08
42022.10.240 €2024.12.08 - 2025.12.08
52022.10.240 €2025.12.08 - 2026.12.08
Valabil pînă la 2026.12.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: