REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1652 
(13) Z

(21) s 2022 0007
(22) 02.02.2022

(41) 
(45)  31.12.2022
(47)  31.07.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  02.02.2027
(51) 
Int. Cl: A01G 9/24 (2018.01)
F24H 7/00 (2018.01)
F24H 7/02 (2018.01)
F24S 21/00 (2018.01)
F24S 60/00 (2018.01)
F24S 60/30 (2018.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TÎRŞU Mihai, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; LUPU Mihail, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; COLESNIC Igor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de acumulare a căldurii solare pentru seră
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.10.100 €2022.02.02 - 2023.02.02
22022.10.100 €2023.02.02 - 2024.02.02
32022.10.100 €2024.02.02 - 2025.02.02
42022.10.100 €2025.02.02 - 2026.02.02
52022.10.100 €2026.02.02 - 2027.02.02
Valabil pînă la 2027.02.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13324, 2023.10.19
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova