REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1689 
(13) Z

(21) s 2022 0021
(22) 30.03.2022

(41) 
(45)  31.05.2023
(47)  31.12.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  30.03.2027
(51) 
Int. Cl: A61B 10/02 (2006.01)
A61B 17/3213 (2006.01)
Titular(i):   IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru separarea ţesuturilor biologice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12023.05.120 €2022.03.30 - 2023.03.30
22023.05.120 €2023.03.30 - 2024.03.30
32023.05.120 €2024.03.30 - 2025.03.30
42023.05.120 €2025.03.30 - 2026.03.30
52023.05.120 €2026.03.30 - 2027.03.30
Valabil pînă la 2027.03.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: