REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1653 
(13) Z

(21) s 2022 0022
(22) 31.03.2022

(41) 
(45)  31.12.2022
(47)  31.07.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  31.03.2027
(51) 
Int. Cl: A23G 3/36 (2016.01)
A23G 3/38 (2016.01)
A23G 3/48 (2016.01)
A23G 3/50 (2016.01)
A23G 3/54 (2016.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CEŞCO Tatiana, MD; STURZA Rodica, MD; GUREV Angela, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a batoanelor din fructe uscate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.10.310 €2022.03.31 - 2023.03.31
22022.10.310 €2023.03.31 - 2024.03.31
32022.10.310 €2024.03.31 - 2025.03.31
42022.10.310 €2025.03.31 - 2026.03.31
52022.10.310 €2026.03.31 - 2027.03.31
Valabil pînă la 2027.03.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: