REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1636 
(13) Z

(21) s 2022 0025
(22) 15.10.2020

(41) 
(45)  31.08.2022
(47)  31.03.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.10.2025
(51) 
Int. Cl: A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; POGREBNOI Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(54) Titlul:   Aplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(2,4-diclorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu fungicid contra Alternaria alternata şi Fusarium aquaeductuum
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  a 2020 0072   Data:   15.10.2020
(67)* Data  12.04.2022
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.07.270 €2020.10.15 - 2021.10.15
22022.07.270 €2021.10.15 - 2022.10.15
32022.07.270 €2022.10.15 - 2023.10.15
42022.07.270 €2023.10.15 - 2024.10.15
52022.07.270 €2024.10.15 - 2025.10.15
Valabil pînă la 2025.10.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8198, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova