REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1662 
(13) Z

(21) s 2022 0033
(22) 01.06.2022

(41) 
(45)  31.01.2023
(47)  31.08.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  01.06.2027
(51) 
Int. Cl: A61F 9/007 (2006.01)
Titular(i):   IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BENDELIC Eugeniu, MD; ALSALIEM Sulaiman, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   IP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Şunt antiglaucomatos cu supapă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.12.140 €2022.06.01 - 2023.06.01
22022.12.140 €2023.06.01 - 2024.06.01
32022.12.140 €2024.06.01 - 2025.06.01
42022.12.140 €2025.06.01 - 2026.06.01
52022.12.140 €2026.06.01 - 2027.06.01
Valabil pînă la 2027.06.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: