REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1656 
(13) Z

(21) s 2022 0037
(22) 02.06.2022

(41) 
(45)  31.12.2022
(47)  31.07.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  02.06.2027
(51) 
Int. Cl: A61D 7/00 (2006.01)
A23K 10/10 (2016.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A61K 35/66 (2015.01)
A61K 36/062 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
Inventator(i):  PETCU Igor, MD; MAŞNER Oleg, MD; SÎRBU Tamara, MD; STARCIUC Nicolaie, MD; CARAMAN Mariana, MD; DEMCENCO Boris, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de creştere a tineretului de găini
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.11.070 €2022.06.02 - 2023.06.02
22022.11.070 €2023.06.02 - 2024.06.02
32022.11.070 €2024.06.02 - 2025.06.02
42022.11.070 €2025.06.02 - 2026.06.02
52022.11.070 €2026.06.02 - 2027.06.02
Valabil pînă la 2027.06.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: