REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1675 
(13) Z

(21) s 2022 0040
(22) 22.06.2022

(41) 
(45)  31.03.2023
(47)  31.10.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.06.2027
(51) 
Int. Cl: A23L 23/00 (2016.01)
A23L 27/12 (2016.01)
A23L 27/60 (2016.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Eugenia, MD; POPOVICI Violina, MD; SIMINIUC Rodica, MD; MACARI Artur, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a sosului funcţional din fructe de cătină albă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12023.04.030 €2022.06.22 - 2023.06.22
22023.04.030 €2023.06.22 - 2024.06.22
32023.04.030 €2024.06.22 - 2025.06.22
42023.04.030 €2025.06.22 - 2026.06.22
52023.04.030 €2026.06.22 - 2027.06.22
Valabil pînă la 2027.06.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: